De Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren


De Kring

De Kring ontstaat nadat de eerste Nederlandse Drascombe liefhebbers zich vlak na de introductie van de Drascombe Lugger op de London Boat Show van 1968 zo'n leuk scheepje aanschaffen. De oudste Nederlandse Lugger My Tranquilizer is al sinds 1968 in de vaart.

Met een John Watkinson ontwerp varen is een uitermate prettige bezigheid, maar varen en dan tegelijkertijd naar de smaakvolle lijnen van een Drascombe in actie kunnen kijken voegt daar een extra dimensie aan toe. Daarom worden bijeenkomsten georganiseerd waar liefhebbers zich ongegeneerd aan elkaars bootjes kunnen verlustigen. De eerste aanzet daartoe vindt plaats op 26 februari 1977 in hotel De Poort van Kleef te Utrecht.


Berichten aan Drascombevarenden (BaD)

Berichten aan Drascombevarenden (BaD) verschijnen voor het eerst in april 1977 en sindsdien vier tot zes maal per jaar. De verzendlijst bevat ongeveer 250 namen, er zijn rond de 240 betalende Kring leden in 2007.

Register van Scheepsnamen

Het Register van Scheepsnamen wordt uitgegeven door de NKDE, de eerste uitgave werd gepubliceerd in maart 1989. In het register kunnen alle typen Drascombe schepen op verzoek worden ingeschreven. De inschrijving is kostenloos. Het register is bestemd voor de vergemakkelijking van het kontakt tussen de leden en eigenaren. Het register kan, mag en zal niet gebruikt worden voor commerciŽle zaken noch voor mailings en of welke vorm van colportage dan ook. Het register wordt niet gepubliceerd op onze website. Een maal per jaar vindt publicatie plaats als bijlage van de BAD, de Berichten aan Drascombevarenden, het orgaan van de kring.


Bijeenkomsten

Traditioneel worden sinds 1991 de Hemelvaart tocht vanuit Den Oever of Lauwersoog en de Zomerbijeenkomst het eerste of tweede weekend van september, afwisselend gelokaliseerd in diverse delen van het land. Om foto's en verhalen uit te wisselen en om plannen te smeden voor het aankomende vaarseizoen wordt in de vroege lente een 'droge' Winterbijeenkomst georganiseerd. Daar worden dan tevens interessante nautische bezoeken (aan werven zoals Damen Shipyard, de Batavia en de Kamper Kogge in aanbouw) aan vast geknoopt.

Al deze bijeenkomsten zijn na al die tijd nog steeds de sociale hoogtepunten in het Kring jaar. Ook geïnteresseerden zijn altijd van harte welkom om vanuit de praktijk te praten met eigenaren of, beter, een stuk mee te zeilen.

Ondertussen zijn vanuit de Kring ook 's zomers een aantal langere (buitenlandse) cruises georganiseerd. Zo vertrekken zo'n twintig  schepen in 1996 vanuit Engeland, Zwitserland en Nederland naar Ærø (Denemarken). In 1997 wordt in het kader van het 30 jarig bestaan van de Drascombe Lugger en het tien jarig lustrum van de Engelse zusterorganisatie de Solent aangedaan en Isle of Wight gerond. Twee grote cruises in 1999 varen naar de Lymfjord (Denemarken) en drie weken lang over de Nederlandse Wadden. Zomer 2000 vond er een zwerftocht langs de Schotse westkust plaats: van Oban naar Loch Sunart en rond Mull. Voor 2001 wordt er op dit moment een expeditie naar het Vareler Watt (Duitsland) opgetuigd.

Tenslotte zijn er enkele die-hards die als alternatief voor de IJspegeltrofee het TWW, het Traditionele Wadden Winterweekend op het eerste weekend van november varen.

De tochten blinken uit door een schijnbaar gebrek aan organistie en het hoog in het vaandel wapperende vrijheid-blijheid principe. Alles kan, doch niets moet. Daardoor varieert het aantal deelnemers zelfs tijdens de Kring bijeenkomsten van twee schepen tot soms wel dertig Drascombes waarbij vaak vele verschillende typen vertegenwoordigd zijn.

Klik door en geniet van de foto's die tijdens de diverse evenementen en zomaar in het wild gemaakt zijn. Mocht U zelf in het bezit zijn van smakelijke Drascombe momenten, aarzel dan niet ze (rechten vrij) te mailen naar nkde[at]drascombe.nl. Dit liefst als JPG bestand.


Mededelingenbord NKDE

Lidmaatschap NKDE
Lidmaatschap van de Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren, NKDE, met abonnement op de Berichten aan Drascombevarenden (BaD) en het register van Scheepsnamen, is € 17,50 per jaar. Bij vooruitbetaling te voldoen door overschrijving op:
IBAN: NL76ABNA0503726400
tnv R.C.M. Moot, Almere (inzake NKDE)
(Voor betalingen uit het buitenland BIC=ABNANL2A)

Algemene informatie:
E-mail: nkde[at]drascombe.nl

Organisatie:
Na het overlijden van de heer G. Th. M. te Kloese, die bijna 25 jaar de Nederlandse Kring van Drascombe Eigenaren heeft uitgebouwd en drijvende gehouden, hebben onderstaande personen de moed opgevat om de NKDE op dezelfde voet voort te zetten.

. Klik voor vergroting
In memoriam: Gerard te Kloese
arts en Smoking Trinity

Secretariaat:
Margot Schaake - van Asselt
Koppelweg 66
3704 GJ Zeist
tel. 030 6994114
E-mail: maschaake[at]ziggo.nl

Penningmeester:
Rob Moot
De Diagonaal 173
1315 XM Almere
tel. 036 - 530 07 08
E-mail: nkde[at]drascombe.nl

Organisatie evenementen:
Michel Maartens
Schipbeek 1
1273 MJ HUIZEN
Tel: 035 683 05 15 E-mail: info[at]drascombe.nl

Redactie BaD
Gijs van Kemenade, BaDmeester
Michel Maartens
Vincent Boeschoten
Karin Kemp
E-mail: redactie.nkde[at]drascombe.nl

Webmeester:
Frans Schaake
Koppelweg 66
3704 GJ Zeist
E-mail: redactie.nkde[at]drascombe.nl


 

Bij Rob Moot kunt u bestellen:

'My Drascombe Story' door Douglas Elliott. Artikel verschenen in de 'Small Craft Advisor' van maart/april 2006. Met unieke foto's en gesigneerd door de auteur. Prijs: € 7,50.
The Seagoing Drascombe, van Hans Vandersmissen. Prijs incl. verzendkosten
Binnenland: € 13,00.
Buitenland: € 19,50
Drascombe club das, marine blauw, rode Drascombes. Prijs: € 18.00.
Drascombe Owner's Handbook, Honnor Marine. Prijs: € 4,50.

Toezending geschiedt na ontvangst van het bedrag op rekening nummer: NL76ABNA0503726400 t.n.v. R.C.M. Moot, Almere.


 

In Memoriam

. Klik voor vergroting
In memoriam: Gerard te Kloese
arts en Smoking Trinity


. Klik voor vergroting . Klik voor vergroting

In memoriam: Hans Vandersmissen
Initiator en oprichter NKDE
schipper Cruiser Longboat Pride of the Fleet