GPS-tracks voor verslaglegging van uw tochten

Met je Drascombe het water op is natuurlijk het uitgangspunt voor ons allen. Het delen van ervaringen is ook een belangrijke doelstelling van de kring. Waar ben je geweest? Waar is het de moeite waard? Wat waren de omstandigheden? Veel besproken en beschreven items.

GPS-tracks zijn een reeks lengte- en breedte coördinaten die een GPS automatisch kan opslaan tijdens de vaart. We maken de gevaren route optimaal inzichtelijk wanneer deze GPS-tracks uit de GPS worden gecombineerd met een programma dat een kaart of een luchtfoto van een vaargebied toont.

Sinds enkele maanden mag Nederland zich gelukkig prijzen met een vrij gedetailleerde uitgave van Google Earth. De inwoners in Den Haag in het bijzonder. U kunt de GPS-tracks exporteren naar Google Earth. Waarom dit laatste? Simpel, vrij toegankelijk voor iedereen en het geeft meteen een helder inzicht in de gevaren route. Een andere mogelijkheid is een kaart van internet halen of (illegaal) een kaart scannen.


Gps-tracks in Google Earth. Klik voor vergroting

Hieronder een inleiding hoe GPS-tracks beschikbaar te maken in een satellietfoto, dus met Google Earth. Men neme:

  1. Een GPS met verbindingsmogelijkheid tussen GPS en pc (= interface kabel)
  2. Kennis hoe de GPS gereed te maken voor gegevensuitwisseling
  3. Een programma op de pc om de gegevens te ontvangen
  4. Google Earth op de pc (of een ander kaart programma)
  5. GPS- en kaartgegevens combineren en beschikbaar maken

Hieronder een toelichting op deze vijf onderdelen.

Ad 1. Verbinding GPS – PC
Deze verbinding wordt gemaakt met een snoer. Een andere term daarvoor is interface cable of datakabel. In de GPS-handleiding staat hoe u de GPS op uw pc aansluit. Dit zal met een USB-, firewire- of D9-stekker zijn.
Misschien is uw GPS niet geschikt om gegevens te exporteren of te importeren. Maakt niet uit, u kunt de gegevens ook handmatig in uw programma intypen. Ga in dit geval door naar stap 3.

Ad 2. GPS instellen voor gegevensuitwisseling
De handleiding is het belangrijkste uitgangspunt. Zoek in de index op termen als gegevensuitwisseling of data-export. Omdat dit per GPS-type varieert, is hier geen algemene instructie te geven. Mocht u die niet (meer) bezitten, kijk dan op de website van de leverancier. Daar zijn handleidingen eigenlijk altijd opnieuw te verkrijgen.

Ad 3. Een programma op de pc om de gegevens vanuit de GPS te ontvangen
Er bestaan diverse programma's om gegevens uit de GPS mee "in te lezen". Hier volgt een lijstje.
Drie gratis programma's voor de PC:

Er bestaan meer programma's maar we noemen deze omdat we die zelf gebruiken of gebruikt hebben.
Een gratis programma voor de MAC / OSX : GPSBabel download op: http://gpsbabel.sourceforge.net/
Er zijn veel betaalde programma's maar wij heb nog geen toegevoegde waarde boven de gratis programma's kunnen ontdekken.

Programma's voor Linux en DOS laten wij hier buiten beschouwing omdat dit een hele kleine gebruikersgroep is. Mocht u daar toch informatie over willen ontvangen, mail dan naar nkde@drascombe.nl

Ad 4. Google Earth op de PC of de MAC
Google Earth is een programma waarmee satellietfoto's op uw thuiscomputer worden getoond. Voor ons is het relevant omdat het de bestanden die u vanuit uw GPS naar uw computer haalt, onmiddellijk in kan lezen. Vervolgens toont dit programma uw GPS-track op het beeldscherm van uw computer, geprojecteerd tegen de achtergrond van een satellietfoto van uw vaargebied.
Download Google Earth van http://3dearth.googlepages.com/dutch.

Voor de volledigheid drie alternatieven met kaarten:

Al met al zijn wij happy met de plaatjes die uit Google Earth komen, temeer omdat we hier ook de boeien kunnen laten zien, gratis, tegen een mooie achtergrond. Wil men daadwerkelijk kaarten tonen, dan is men op dit moment aangewezen op gekochte kaartenprogramma's. Deze zijn beschikbaar via de leerancier van uw GPS.

Ad 5. Combineren van foto en GPS-track gegevens
Nu komt u eigenlijk pas bij het punt waar het allemaal om begonnen was: Het combineren van uw GPS-gegevens met een satellietfoto of een kaart. Ga daartoe als volgt te werk:

Meer weten?
Er is op internet werkelijk een onwaarschijnlijke hoeveelheid informatie over GPS, GPS-tracks en GPS-waypoints te vinden. Vier voorbeelden:

Maar er is veel en veel meer te vinden.


Gps-tracks in een kaartje van Rijkswaterstaat. Klik voor vergroting

Wanneer u bijvoorbeeld de GPS wilt gebruiken om uw reis voor te bereiden kunt u recente GPS gegevens (dus bijgewerkt aan de hand van de meest recente Berichten aan Zeevarenden) in uw GPS laden met dezelfde technieken en hulpmiddelen.
De bron voor de Nederlandse wateren (zowel binnen- als buitenwater) is daarvoor wat ons betreft http://www.filo.nl/users/gps/. Op die pagina worden wekelijks de gegevens voor Nederlandse vaargebieden bijgewerkt. Deze pagina vergt enige studie en oogt saai maar is eigenlijk zondermeer fantastisch. Maar neem wel altijd de laatste gegevens mee in uw GPS.

Tenslotte:
Uiteindelijk zal blijken dat een plaatje meer vertelt dan duizend woorden. Deze technobabbel is daarom ook niet meer dan de beschrijving van een middel. Foto's, aquarellen, pentekeningen en missichen de tracks tegen een mooie achtergrond en een leuk verhaal maken samen het perfecte verslag van uw tocht. En daar kijkt iedereen reikhalzend naar uit!

Goede vaart!
Gijs van Kemenade en Antoine Maartens