Open brief aan Smis

Mijnheer Vandersmissen

Het is onjuist te veronderstellen, dat er enige gelijkenis bestaat tussen de tekening van Jon en een of andere Drascombe eigenaar tevens eigenaar van een hond. Gelooft U ons.

Alles berust op louter toeval. Graag gedaan.

De hoofdredacteur en uitgever van de BaD


Hollandse Drascombe-schipper achtervolgt Franse zeezwerver rond de aardbol

De Berichten Aan Drascombevarenden is voor de meeste Drascombe-eigenaren ongetwijfeld hun meest favoriete periodiek. Om het even, of het nu gaat over de papieren-, dan wel de digitale versie.

Niettemin ben ik zo vrij om mijn mede-kringleden te attenderen op het maandblad "Zeilen", en dan in het bijzonder op nummer 6, de uitgave van juni dit jaar. In dat nummer heb ik zes pagina’s lang gepoogd om het genoegen dat het zeilen in een Drascombe oplevert te verwoorden en te visualiseren.

Als schipper van van een dergelijk staaltje van zeegaande perfectie weet u dat natuurlijk allemaal al. Maar misschien vind u het leuk om te lezen hoe je met enige verbeeldingskracht ongekend ver kunt komen in het kuipje van een Cruiser Longboat.

U moet maar zien.
Rond 27 mei a.s. is-tie te koop, mocht u nog geen abonnee zijn, (ik krijg geen provisie).

Jan Best
Schipper van Ichthus


Met kleine bootjes helaas niet naar Schiermonnikoog

Het lag in de bedoeling om van 20 juli t/m 24 juli met een aantal van de kleinste bootjes uit de Drascombe reeks een waddentocht te maken naar Schiermonnikoog. Dit initiatief van het Nederlands Scaffie Genootschap kon rekenen op de komst van een aantal Scaffies, maar ook een behoorlijk aantal grotere Drascombe-familieleden had zich aangemeld, zelfs een tweetal duitse boten. Enthousiasme alom kortom.

In de aankondiging van deze tocht was weliswaar een voorbehoud gemaakt voor niet geschikte weers- en windomstandigheden, maar zo bar en boos als het was verwacht je eigenlijk eerlijk gezegd niet eind juli. Windkracht 6/7 met windstoten van een dikke beaufort 8 en veel nattigheid. Bovendien een lage drukgebied dat met name in het Noorden niet van wijken wilde weten. En dat terwijl het in de 2 weken daarvoor uitstekend geschikt weer was geweest. Om uit je vel te springen, maar dat hoort nou eenmaal ook tot de nautische werkelijkheid...

De plannen vielen dus in het water en de mooie dromen vervlogen in de wind. Tant pis.. Want zeker voor de Scaffie geldt dat het een geweldig leuk en snel bootje is bij windkracht 2 t/m 4. Daarboven wordt er af en toe een enkele gesignaleerd, waarvan de schipper er lol in schijnt te hebben om het geheel boven water te houden...

Maar ook voor de grotere familieleden zat het wad er niet meer in en zelfs het Lauwersmeer zou meer overleven dan lol zijn geweest.

Twee coasters – Cornelia en Butterfly- waren al eerder, en achteraf gezien voor niets, naar het verzamelpunt jachthaven het Noordergat in Lauwersoog gekomen en hebben daar enige dagen gewacht op verbetering die niet kwam...

Wat ik er wijzer van geworden ben is dat het -zeker voor kleine open bootjes- niet zoveel zin heeft om een dergelijk avontuur lang van tevoren te plannen. De weersafhankelijkheid is zo groot dat een spontaan initiatief tijdens een wat langere periode van mooi, stabiel weer eigenlijk de voorkeur verdient. Met dan misschien maar een paar boten kun je ook nog genoeg plezier beleven dunkt mij...

vr. groet

Joop Huntjens


Trailer helling alert

Beste Redactie,

Mogelijk interessant berichtje voor mede ElectroBaD lezers. De Rijkswaterstaat helling bij Den Oever is danig verzand en daardoor onbruikbaar zonder 4x4. Mocht iemand hier toch gebruik van willen maken dan moet hij beslist een schep meenemen!

Groet,
Rutger van Rijn
Coaster Tyke


Ons gedachtengoed!

Geacht Orakel,

Ik zit met het volgende.
In 1979 is binnen de kring afgesproken zich zo ver mogelijk te houden van formeel georganiseer, geen bestuur; kortom hulde aan de losse organisatievorm, vrijheid blijheid. Anno 2005 voel ik mij er nog steeds in thuis.

Er wordt echter naar mijn mening aan dit gedachtengoed getornd door het toelaten en meenemen van Amerikaanse invloeden. Dit staat naar mijn mening haaks op wat de NKDE voor staat, neem ik tenminste aan. Het gaat om het hemelvaartwaddenweekend maar wellicht ook mogelijk andere vaaractiviteiten.
In het posthuis op Vlieland ontstond er enige discussie over wie niet geacht wordt mee te doen, ervaring en o wee, geen huurdrasjes. Op mijn aanmelding kreeg ik een zeer gereserveerde reactie. Wim Geervliet, nooit van gehoord en dan nog een huurdras! Die kunnen niet varen. Mogelijk zag Chris er een advocatenbemanning in met voorgedrukte claimformulieren. In het april nummer van de BAD staat de uitnodiging in voor alle kringleden mee te varen op de wadden. Zelfs praktische instructie werd in het vooruitzicht gesteld. Aanmelden bij Chris van den Broek. Vervolgens wordt er vanwege de claim cultuur spastische stukjes geschreven over verantwoordelijkheden. Niet de organisator te willen zijn etc.

Geacht orakel, dit ga mij te ver! Niet consequent en zo is ons gedachtengoed toch ook niet. Ieders eigen verantwoordelijkheid, noem dag en tijdstip en plaats van vertrek en zie wie er komt of niet. Maar gaat niet iedereen uitnodigen, praktische instructie in het vooruitzicht te stellen, laten aanmelden en dan vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Laat dat gewoon weg!

Als uiterste kan je een vaarexamen laten afleggen door de Medusa route te nemen. Wie over de zandplaat heel er uitkomt is geslaagd. Ik wil de ultieme organisatievorm van de NKDE terug. Geacht orakel wat vindt u er van?

Wim Geervliet
Kringdonateur/huurzetschipper


Nog een Schotse ontdekkingsreis?


Zeilen in Schotland. Klik voor vergroting

Dear Friends,

The Looking for Tom Cruise 2005 is now history - together the five boats that took part have many stories to tell. It was a special experience for us all. A suggestion has been made that in a year or two we might try once more to collect together a Dutch fleet to sail among the islands off the West Highland coast of Scotland.
Anybody who dreams of taking part in a Scottish Cruise someday is welcome to get in touch with me via e-mail., then discussions about which dates to select etc can begin.

MFG, Tom Colville
Coaster Whisper of Sunart
Email: ecolville@onetel.com.Gedicht voor een herstellende

Een beetje schipper weet al jaren

Wil hij lekker met een Drascombe varen,

Wendt hij zich dan tot een Imam of tot een Rabbijn?

Neen, want hij moet bij Gerard te Kloese zijn.

Die reddert en schrijft en redigeert;

En heeft jaren het Drascombegebeuren in zijn eentje beheerd.

Inmiddels kreeg hij secondanten

En die weten gelukkig ook van wanten.

Dus toen in Gerards carotis een propje verscheen

Hielden de secondanten de Drascombekring op de been.

Maar Gerard hoefde niet met de Drascombes te stoppen.

Want men wist zijn carotis met succes te ontproppen.

Nu gaat Gerard weer door tot in lengte van jaren

En de Drascombers zullen met nog meer plezier varen.


Nomen Nescio


Een neus voor Ken Duxbury

In 1987 hoorde ik voor het eerst over het boek Zwerftocht van de "Lugworm" van Ken Duxbury. Dit boek via de plaatselijke bibliotheek aangevraagd bij de centrale bibliotheek in Tilburg. Het boek werd vrij snel toegestuurd en ik dook in het verhaal. Wat een verhaal!!

In die tijd zeilde ik een een jol in Nederland en tijdens vakanties in Italië en Joegoslavië. Dagtripjes vanuit de camping. Duxbury maakte me helemaal enthousiast voor de Drascombe Lugger en voor Griekenland. In die tijd al eens gekeken naar een Lugger. De aanschafprijs weerhield me destijds van de aankoop. Het gevolg van de Zwerftocht van de "Lugworm" was dat ik het grootste gedeelte van de tocht van Duxbury door Griekenland afgelegd heb in een open boot, een Simoun 4.45, zonder motor. Later ook in een kajuitjachtje met motor.

Een tweede gevolg was een voortdurend stijve nek van het scheef kijken in antiquariaten. Ik wilde het boek graag in mijn bezit hebben. In 1998 ontmoette ik iemand in een jachthaven en hij had het boek. Vanwege mijn enthousiasme stuurde hij me snel het boek. Wat een verrassing! Zo’n tien jaar zoeken levert onverwacht het fel begeerde boek op. Maar de gewoonte van het zoeken bleef. Vorig jaar kwam ik op Terschelling het boek weer tegen. Twee kringleden heb ik hiermee blij kunnen maken. Onlangs stond het boek tot mijn verbazing bij De Slegte bij de afdeling maritieme boeken. Ik heb het natuurlijk gekocht want ik weet dat ik zeker iemand binnen de kring tegen kostprijs blij kan maken. Wie heeft interesse?

Een andere tip voor een bezoek aan De Slegte: John Toohey: De nachtmerrie van captain Bligh. Dit boek gaat over de tocht die captain Bligh maakte met getrouwen nadat zij gedwongen waren om de Bounty na muiterij te verlaten. Het bijzondere aan dit verhaal is dat zij met 19 personen een tocht van ruim 3600 nm maken in een open boot van 23 voet. Zeg maar een grote Longboat.

Gijs van Kemenade
gjmvankemenade@wanadoo.nl