Van Pin Mill naar RÝmÝ in een open Longboat!


 Klik voor vergroting

In de zeventiger jaren werden zeeŽn en oceanen over gestoken in Drascombes. Herinner u Webb Chiles die om in te slingeren van San Diego naar de New Hebrides, het huidige Vanuatu zeilde. De Pacific was niet genoeg, verder over de Indische Oceaan, op naar de Rode Zee tot zijn Lugger aan een mooring zinkt in Tenerife. Denk aan David Pyle die zijn houten Kelly and Hall (Elliott) Lugger Hermes van Engeland naar AustraliŽ vaart. Geoff Stewart verdaagt organisch in zijn Longboat naar het Caribisch gebied aldaar de geneugten van het warme eiland leven genietend.

Maar niet alleen overzeese Dascombevarenden in de zeventiger en begin tachtiger jaren voelen zich aangetrokken tot wat langere tochten. Van eigen bodem zijn de vele crossings aan bood van Pride of the Fleet indringend beschreven.

Dertig jaar later worden omringende zeeŽn beduidend drukker bevaren, er is amper nog tijd om ruimte te geven en productie platformen, windmolens en guard vessels werken al helemaal niet mee. Toch blijft het ruime sop lokken en vertrekt na weken wachten op het juiste weather window de open Longboat Badekar in de late middag van 2 juli 2014 vanuit Pin Mill aan de slikkige Engelse oostkust in noordoostelijke richting.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Schipper David Jillings heeft zijn zinnen gezet op het ontdekken van de geboortegronden van zijn voorvaderen die in de negende eeuw vanuit Denemarken East Anglia bezetten. In open Longboats, toentertijd Langskips geheten, dat lijkt een match!

De aanstaande NKDE Voorjaarsbijeenkomst zal de schipper u meenemen aan boord van Badekar tijdens zijn acht weken lange zeereis van Pin Mill naar het Deense RÝmÝ. Als je op de kaart eens meekijkt hoe de eerste 160 mijl ook 's nachts verlopen, laverend tussen massieve windmolens die op boeien lijken, boorplatformen, de aanloop van het Schulpengat in first light na veertig uur solo varen, interesting! In een open Longboat...

Als halverwege ťťn van de kielbouten toch meer water opgeeft dan hij hoopt, als loodstenders 's nachts langsplanerend gallons water het schip inkieperen en de hemelpoorten zich te pas en te onpas openen zijn moral boosts van mede Drascombevarenden op Schiermonnikoog en van waard Tessa van 't Zielhoes een welkome verwarming. Vier verschillende douane voertuigen arriveren om Badekar en opvarenden in Noordpolderzijl in te klaren, David de vertaling ontlokkend 'inspecting the dijk' I think means 'avoiding the office!' Zelf mist hij 's nachts productie- en windplatformen die her en der uit zee optorenen soms maar net...

Dan zijn we pas op het Nederlandse wad! Als de Duitse waddeneilanden bij Wangeroog gepasseerd zijn wordt koers gezet naar Helgoland. Omdat de trip voorspoedig verloopt wordt in wederom ťťn lange ruk direct koers gezet naar Amrum.


 Klik voor vergroting

De tocht vindt plaats in juli en augustus 2014, Badekar is een standaard open Longboat met slechts een 3 pk elektrische Torqueedo hulpmotor, een batterij voor hopelijk twee uur stomen, twee 10' riemen en een leunstoel. Een standaard Tesco tentje dient 's nachts voor ruime beschutting. Mis dit niet, dit wordt een historische presentatie door de schipper met lichtbeelden.

Maar er is meer...

Dat de werf Churchuse Boats Ltd. van Stewart Brown is overgenomen door de familie Harwood mag als algemeen bekend worden beschouwd. Simon en Sharon zijn (schoon)familie van Stewart en werken reeds jaren op de vloer van de Apsley Sawmill. Simon heeft dit jaar al wat beursvloer meters gemaakt, eerst de London Boat Show, meteen daarna door naar Altlanta en nu ook te gast op de NKDE Voorjaarsbijeenkomst! Al uw vragen over de laatste innovaties, plannen voor nieuwe Drascombe modellen et cetera kan u bij Simon kwijt tijdens het jaarlijks NKDE get together in Muiden.

Voor schippers, opstappers en alle geÔnteresseerden, welkom! Aanmelden vůůr 6 maart indien u verzekerd wilt zijn van een zitplaats.
Voor het aanmelden zie de agenda van de NKDE .