Beelden van het twintigste TWW (2014)
Deel 1.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Na een zalig zaterdag's vismaal in 't Ailand op de haven van Lauwersoog in de donkere mist het Oort overgestoken naar het Brakzand. De nacht hier drooggevallen doorgebracht, op de droogte net ten noorden van de haven.

Zondagochtend 2 november gaan de Coasters Olle, Batyr en Orion samen met Drifter 22 Dulcibella vlak voor LW in twee voet water ankerop richting Paesensrede.

Coaster Olle over de eb mee in de Zoutkamperlaag.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Na een uitgebreide warme lunchstop in de lij van de Eilanderbult varen we in het laatste licht in n lange streek onder de Friese Wal naar het Schoorsterhoofd, N van Ternaert. Het is last light als er varend op de stuurriem geankerd wordt, een uurtje voor HW maar bij gebrek aan sliksledes kan niet worden aangeland. Een dag in het slik trekt niet, we komen nog net weer los en hiewen de ankers thuis voor een nachttocht naar Het Oerd. Het Oerd is het hoogste duin op de oost van Ameland, met deze ZW wind een prettig bezeilde koers van een mijl of vijf.

De groene achtergrond verlichting van het NAM platform AWG1 op de Wierumer Gronden zet het duin in een groene waas, maar net ten O zijn haar leading lights een duidelijke indicatie voor de ankerplaats op de ondiepe lagerwal.

De volgende ochtend op pad voor een wandeling naar de Noordzee, beetje slikkig dus bootshaak en afval mee voor stabiliteit en ontlasting.

Drooggevallen op het Pinkewad onder Het Oerd.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Uitzicht over het wad van boven op Het Oerd naar de veersteiger van Holwerd in het ZW.


 Klik voor vergroting

Op het Noordzeestrand in de lij van de ZW wind stuift het zand als vanouds. De duinen zijn de tweenhalve meter verhoging van vorige week niet ongeschonden doorgekomen. De boswachter die zoutmetingen verricht vertelt dat het water achter de duin doorgang anderhalve meter hoog stond!


 Klik voor vergroting

Het NAM productieplatform N07-FA-1 op de Wierumergronden, ZW van de ingang van het Westgat.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting
De wind trekt aan en het servicelevel stijgt: ankers worden met een tussenruimte van zes meter in een lijn NW-ZO uitgelegd.

 Klik voor vergroting

Dinsdag 4 november onverwacht prachtig weer met een volgend windje, te 0900 ankerop om - hoewel afgaand tij - te trachten het Oude Smeriggat N van de Engelsmanplaat te bereiken.


 Klik voor vergroting

Het Oerd.


 Klik voor vergroting

Coaster Batyr onder De Hon, de uitgestrekte zandplaat op het oostelijkste puntje van Ameland.


 Klik voor vergroting

Op de plaat in het zeegat tussen het Pinkewad (W)en de Holwerderbalg (O) liggen altijd tientallen zeehonden te zonnen.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

De slijplijst van Dulcibella heeft een lange streep door het slikkige wad onder Het Rif, net ten noorden van het vogelhuisje op de Engelsmanplaat getrokken. Uiteindelijk is het ebbende water toch op!


 Klik voor vergroting

Met de vier schepen gezamenlijk gekookt zodat bij komend water een weldoorvoede avondtocht naar het Vierhuizergat, O van Lauwersoog in het verschiet ligt, prachtig!


 Klik voor vergroting


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting


Beelden van het twintigste TWW (2014)
Deel 2.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Woensdag 5 november schutten Dulcibella en Olle naar binnen, Batyr en Orion knopen vast in de buitenhaven van Lauwersoog. Vroeg in de middag arriveren de eerste chte TWW schippers, hier gaat Coaster ZILT te water in jachthaven Noordergat.

Drifter 22 Salvator is ook weer van de partij met haar vaste, zwaar ingeslingerde TWW opstapper.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting
De sluismeester draait voor vijf schepen, naast Olle en Dulcibella liggen ook Cruiser Longboat White, ZILT en Salvator in de kolk.
Buiten ziet het er traditioneel vochtig-grijs, koud en mistig uit.


 Klik voor vergroting

Na de werkelijk ongelofelijke tegenstelling in haven horeca te hebben ervaren tussen 't Ailand (10+) en Restaurette Schierzicht (4-, 'Ik weet niet wat voor vis dat is, ben hier maar stagiaire') kiezen zeven schepen het ruime sop. Vrijwel windstil, aardedonker en in verdichtende nevel wordt er over de vloed op de oost aangelegd. Ankeren onverwacht toch nog in zo'n vijf voet water ten NO van de uitloper van de Schildknopen voor een rustige nacht.


 Klik voor vergroting

Er steekt een licht briesje op als donderdagochtend, net voor HW, Salvator in NO richting het Brakzand over steekt.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting
Naast Salvator is vanaf Dulcibella nog slechts Coaster Olle zichtbaar.
Als we de Eilanderbalg oppikken komt de vaart er met de inmiddels lopende eb er goed in.
De zuidelijke wind wordt voorspeld later in de middag naar ZO te krimpen.

Zo'n dertig mijl naar het westen roeien op datzelfde moment de Coasters Zandloper en Pepe de eerste slenk op Terschelling in,
creek crawling in de ware zin van het woord!

Het Simonszand is helaas nog maar drie uur vr en na LW te betreden. De in vroegere TWW's altijd beschutting gevende Kokkelbaai in het midden van het zand is daardoor niet meer legaal toegankelijk. We ankeren aan de zuidwestelijke uitloper in de vijf meter diepe doorbraak tussen Eilanderbalg en Spruit. Olle wordt onder toeziend oog van diverse vriendelijk kijkende zoogdieren hoog op de plaat aan de grond gezet.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Salvator ten anker midden in gierende eb met de droogvallende Mothoek op de achtergrond. Hier wordt vandaag niet gewandeld maar goed gekookt met het oog op de komende volle maan cruise.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Vlak voor LW op de ZW punt van het Simonszand, een grote groep grijze zeehonden rust aan de einder. Helaas trekt de wind na LW aan vanuit het ZW, Simonszand wordt onverwacht lagerwal. De schepen komen in de schemering weg doordat het vlak naast de steile plaat diep water geeft en lange ankerlijnen zijn uitgebracht.


 Klik voor vergroting


Het is een werkelijk prachtige volle maan als White en Olle in de Eilanderbalg opkruisen naar de Schildknopen, het toegangsgeultje tot het Willemsduin (oost Schiermonnikoog).


 Klik voor vergroting


 Klik voor vergroting

Er staat nog te weinig water onder het eiland om het Willemsduin te benaderen. Tijstop tot een uur of 2000. Dan wordt Dulcibella aan de grond gezet met nog twee uur vloed, zo'n veertig centimeter te gaan. Er wordt voor vanavond een verhoging van 14 en voor morgen een verlaging van 68 centimeter gegeven dus niet te hoog onder het duin ten anker!


 Klik voor vergroting

Vrijdag 7 november is het ijzig koud door een fris huilende zuidwester, condens op de anti condensbekleding! Een wandeling naar het Willemsduin duurt niet te lang want de invallende regen blijkt ijzig. Er wordt besloten vandaag niet te verkassen maar uitgebreid Chinese boeken door te nemen.

Zaterdagochtend ZZW 5-6, mogelijk 7, later krimpend ZO. De voorgestelde ontdekking van het opwindse geultje onder het eiland naar de Oude Wal wordt gewijzigd in een diep gereefde, aan de windse tocht naar Lauwersoog - fel genieten!


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting
Salvator op het Lutjewad.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting
Coaster Orion.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting
Cruiser Longboat White.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Na een vlotte schutting ten anker in de zoete lij van De Rug, late koffie en lunch te 1430. Olle en Orion varen nog even af voor het strekken van de benen.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

De dubbele kerosine brander in de kuip van Batyr verwarmt tent en cuddy, comfortabele warmte op het hele schip!

Het Lauwersmeer ligt er stil en verlaten bij als aan boord van ZILT en White opvarenden en schepen ontzilt worden.


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

Als basis voor De Bonte Avond bereidt de admiraal het laatste avondmaal aan boord van Dulcibella, tofu met parmezaanse kaas en verse salade vanaf Batyr, smullen!


Beelden van het twintigste TWW (2014)
Deel 3: De Westelijke Vloot


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting


 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting

 Klik voor vergroting