Zelfstuur a/b Coaster Sevenster - Tom WelterZelfsturen is en blijft een hot-item. Tom Welter, schipper van Coaster Sevenster heeft met succes het sheet-to-tiller systeem op gang gebracht.

Hieronder zijn bijdragen: